ZELENKA - communication without limits
zelenka

Jazykové kurzy | Individuální výuka

Výhodné pro manažery a náročné studenty

Individuální výuku v našich kurzech volí nejčastěji úzce specializovaní pracovníci a střední, vyšší nebo vrcholový management firem, tzn.:

 • pracovníci, kteří komunikují často a přímo se zahraničními partnery
 • obchodníci
 • tiskoví mluvčí nebo reprezentanti firem
 • ti, kteří jsou často na služebních cestách a nemohou navštěvovat pravidelné kurzy
 • úzce specializovaní pracovníci, kterým nevyhovují obecná témata ve skupinových kurzech
 • studenti, kteří požadují velmi rychlý postup při probírání nové látky
 • silně motivovaní studenti
 • ti, kteří mají velmi málo času
 • ti, kteří nechtějí nebo nemohou zaplatit dražší zahraniční studijní pobyt


Výhody individuálního kurzu proti kurzu veřejnému

Až se budete rozhodovat, zda zahájit výuku v levnějším veřejném kurzu, nebo efektivnějším individuálním kurzu „na míru“, zvažte prosím následující výhody, které individuální kurzy nabízejí:

 • nemusíte se obávat, že vás v hodinách bude někdo zdržovat nebo naopak bude na vás čekat
 • můžete si zvolit čas a den přesně podle vašich představ
 • můžete si vybrat lektora, který vám vyhovuje
 • stanovíte si individuální studijní plán
 • s lektorem se dohodnete na učebních materiálech, které vám budou nejlépe vyhovovat
 • v pravidelných intervalech bude podrobně hodnoceno vaše osobní studium a obdržíte od lektora doporučení a individuální studijní plán na další období
 • lektor se bude věnovat pouze vám, takže může lépe přizpůsobovat všechny parametry výuky vašim znalostem, schopnostem a možnostem se připravovat na lekce
 • můžete začít studovat kdykoliv a termín ukončení kurzu si stanovit podle svých potřeb
 • můžete zapomenout na trapné situace před kolegy v případě slabších znalostí


V individuálním kurzu se jazyk naučíte rychleji a efektivněji

Je prokázáno, že v individuálních kurzech je výuka mnohonásobně efektivnější a požadovaných výsledků je dosahováno rychleji.zelenka © 1990 - 2011 ZELENKA Czech Republic s.r.o, všechna práva vyhrazena